Algemene voorwaarden:

Als je gebruik maakt van de informatie of diensten van Luisterrijk massage geef je aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.

 

Definities

Praktijk: Luisterrijk massage, ingeschreven bij de K.v.K. te Utrecht onder nummer 30261815.

Therapeut: Marijke Steenbergen, eigenaar en gediplomeerd Holos Massagetherapeut.

Cliënt: diegene die een behandeling of traject volgt bij Luisterrijk massage.

 

Overeenkomst

Een overeenkomst gaat in op het moment dat de cliënt akkoord gaat met een behandeling of een traject. Een traject is een jaar geldig en gaat in op de datum van de eerste behandeling.

 

Aansprakelijkheid

De cliënt blijft te alle tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enigerlei wijze met zijn of haar gezondheidssituatie verband houdt.

Luisterrijk massage streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. Desondanks geeft de therapeut op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af, noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen welke niet te wijten zijn aan zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Geheimhouding

Alle informatie over de cliënt die de therapeut verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten zal vertrouwelijk behandeld worden en niet aan derden gegeven worden, tenzij de therapeut daartoe verplicht wordt.

 

Betalingsvoorwaarden

Facturen dienen binnen acht dagen betaald te worden. Het factuurbedrag is vrij van BTW.

 

Annulering

Bij verhindering dient een afspraak 24 uur van te voren afgezegd te worden. Bij niet tijdige annulering wordt het tarief van de behandeling in rekening gebracht.