Selecteer een pagina

Klachtenregeling

Omdat ik aangesloten ben bij een beroepsvereniging, de LVNT, val ik onder de klachtenregeling van de LVNT. Deze is gebaseerd op het beginsel van bemiddeling door een onafhankelijke mediator. Komen beide partijen niet tot elkaar, dan kan de klager, afhankelijk van de aard en zwaarte van de klacht, een klacht indienen bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Een folder hiervan is aanwezig in mijn praktijk.

Maar voordat u een klacht indient, is het belangrijk om uw onvrede eerst met mij te bespreken. Dan kijken we of we er samen uit kunnen komen.

Kijk voor meer informatie op: https://www.lvnt.nl/klachten