Selecteer een pagina

Klachtenregeling

Luisterrijk massage is aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg (RBCZ).

Het College van Toezicht en het College van Beroep bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg. Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register en beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het TCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Heeft u een klacht, kijk dan op de website van het RBCZ (rbcz.nu) onder klachten, om te zien wat u in zo’n geval kunt doen.