Enige tijd geleden heb ik de vijf aandachtsoefeningen aangenomen. Daar heb ik toen wel over getwijfeld, maar ik voelde dat het klopte, dat dit het pad is wat ik wil gaan. Want wat deze traditie voor mij zo fijn maakt, is dat ik het niet allemaal al hoef te kunnen. Mijn eerste reactie was namelijk, hier kan ik niet allemaal aan voldoen, dat kan ik niet, dat is te moeilijk. Totdat ik mij realiseerde dat het hier om oefenen gaat, het heet tenslotte niet voor niets oefeningen.
Voor mij voelde dat heel anders dan de tien geboden met “Gij zult niet”, dat leken strenge regels. Daar voelde ik altijd een vingertje bij, dat mij terecht wees als ik iets fout deed, ik kreeg daar eerder een schuldgevoel van.

Hier voelt het ruim en mild, je mag onderzoeken, je bent goed zoals je bent, met al je eigenaardigheden, want “In ieder mens schuilt een potentiële Boeddha”.
Nu ben ik bezig met de Veertien Aandachtsoefeningen, omdat ik graag mee wil helpen de leer van Thich Nhat Hanh uit te dragen.

De uitleg/introductie van de Aandachtsoefeningen heb ik van de website van Stichting Leven in Aandacht. Mocht je hier meer over willen weten, dan kan je kijken op www.aandacht.net onder beoefening.

De Vijf Aandachtsoefeningen
De Vijf Aandachtsoefeningen staan voor de boeddhistische visie op een universele spiritualiteit en ethiek. Ze zijn de concrete weergave van de leringen van de Boeddha over de Vier Edele Waarheden en het Edele Achtvoudige Pad, het pad van juist begrip en ware liefde dat leidt naar heling, transformatie en geluk voor onszelf en voor de wereld.
Het beoefenen van de Vijf Aandachtsoefeningen betekent dat we het inzicht van inter-zijn ontwikkelen, ofwel Juist Inzicht, dat een einde kan maken aan alle discriminatie, intolerantie, woede, angst en wanhoop. Als we leven volgens de Vijf Aandachtsoefeningen, dan zijn we al op het pad van een Bodhisattva. Als we weten op dat pad te zijn, raken we niet meer verward over ons leven in het huidige moment of in zorgen over de toekomst.

De Veertien Aandachtsoefeningen
De Veertien Aandachtsoefeningen zijn de essentie van de Orde van Interzijn. Zij zijn de toorts die ons pad verlicht, de boot die ons draagt, de leraar die ons leidt. Ze stellen ons in staat om in contact te zijn met de ware aard van “interzijn” en ze laten ons zien dat ons geluk niet los staat van het geluk van anderen. Interzijn is geen theorie, het is een werkelijkheid die door ieder van ons op elk moment van ons dagelijks leven ervaren kan worden. De Veertien Aandachtsoefeningen helpen ons concentratie en inzicht te ontwikkelen, waarmee we ons van angst en de illusie van een afgescheiden zelf bevrijden.

Pin It on Pinterest

Share This